Duurzaam toerisme

Samen op weg naar duurzaam reizen

Inforeizen en duurzaamheid

Wat is nu eigenlijk duurzaam toerisme? Duurzaam toerisme is in essentie een evenwichtsoefening binnen de toeristische sector om economische groei te combineren met respect voor de mens, het milieu en de lokale cultuur van het gastland. Het is een denk- en doe-proces van toeristische partners om tot een kwaliteitsvollere toeristische ontwikkeling te komen. Toerisme mag geen negatieve impact meer hebben op de natuur en de samenleving. Hiermee wil Inforeizen zeggen dat de impact van de door ons aangeboden reizen zoveel mogelijk positief is.

Doelstellingen

Hoe zorgt Inforeizen ervoor opdat de mens, de natuur en de lokale economie tijdens uw reis verbetert?

Inforeizen werkt voornamelijk samen met reisorganisatoren die zich bewust bezig houden met duurzaamheid.  Bij de verschillende voorgestelde bestemmingen en reizen op deze website wordt er vermeld in welke mate we duurzaamheid toepassen. Hieronder vindt u de punten van hoe duurzaam toerisme zou moeten zijn.

Duurzaam toerisme moet:

 • in economisch opzicht levensvatbaar zijn;
 • bijdragen aan de lokale economie en welvaart;
 • bijdragen aan goed werkgeverschap, zoals goede en goedbetaalde banen zonder discriminatie op grond van geloof, geslacht of lichamelijke conditie;
 • bijdragen aan gelijke verdeling van de economische en andere baten onder de lokale gemeenschap;
 • bijdragen aan de verwachtingen van de bezoekers, zoals het leveren van goede en veilige diensten zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras of lichamelijke conditie;
 • de lokale gemeenschappen en andere lokale betrokkenen bij besluitvorming over en beheer van toeristische activiteiten in hun gebied betrekken;
 • de kwaliteit van leven van de lokale gemeenschappen beschermen of verbeteren, inclusief de sociale structuren en de kwaliteit van de leefomgeving, waarbij uitbuiting vermeden wordt;
 • de culturele identiteit, tradities en cultuurhistorie van de gemeenschappen in het gebied respecteren;
 • de kwaliteit van landschap en milieu respecteren;
 • de biologische rijkdom, flora, fauna en hun leefgebieden en –omstandigheden respecteren;
 • het gebruik van schaarse en niet vervangbare natuurlijke hulpbronnen minimaliseren;
 • de vervuiling van water, bodem en lucht minimaliseren.

Een hele boterham zal je zeggen en dat is ook zo. Waar mogelijk probeert Inforeizen samen met zijn reisorganisatoren deze punten te realiseren in het opmaken van uw reis.

C02 uitstoot:

Vliegen is één van de grootste bronnen van CO2-uitstoot op aarde. En de vliegindustrie rekent dus niet eens belasting om dat een beetje te compenseren.

Hoe kan ik mijn CO2 voetafdruk verminderen?

Er is niet genoeg land om genoeg bomen te planten om alle CO2, die we uitstoten te absorberen, dus het planten van bomen zal nooit genoeg zijn. We moeten eerst onze uitstoot verminderen. Het planten van bomen is echter een noodzakelijk gebaar. Door het proces van fotosynthese gebruiken bomen licht om CO2 te absorberen, dat ze gebruiken om te groeien en biomassa te produceren. Het bos is een echte koolstofput. Nu is het niet langer de tijd om de schade te beperken, maar om in actie te komen!

Digitalisering:

Inforeizen probeert waar mogelijk de papierberg tegen te gaan en dit als volgt:

 • Prijsoffertes worden aan u doorgemaild
 • Reisdocumenten worden (indien mogelijk) gedigitaliseerd en aan u doorgemaild
 • Roadbook Deluxe (informatiepakketten bestemmingen) worden in pdf formaat aan u doorgemaild die u kan downloaden op uw tablet, notebook of laptop. Een papiere versie is steeds mogelijk mits het betalen van een kleine meerprijs. Deze kost zal dan opnieuw geïnvesteerd worden in een duurzaam project. De reden van deze meerprijs is duidelijk: verbruik van papier, verbruik van mappen, vervoer van punt A naar punt B met de nodige C02-uitstoot.

Op zoek naar een duurzame reis?

Maak nu een afspraak om uw plannen te bespreken!